Guideline Fingerprints
illustratie van 2 personen die productinformatie selecteren en organiseren

PIM kenmerken: productinformatie verzamelen, organiseren, verrijken en publiceren

De ruggengraat van een PIM-systeem  is de centrale database waar de productinformatie wordt beheerd.
PIM-systemen onderscheiden zich van elkaar op verschillende vlakken:

  • Technische kenmerken
  • Inhoudelijke kenmerken

De technische kenmerken van een PIM-systeem

Een eerste technische onderscheiding bestaat tussen ‘Open source’ en ‘Closed source’ systemen. Bij een open source PIM-software mogen in principe derden de broncode inspecteren, wijzigen en verbeteren. De broncode is de code die programmeurs kunnen bewerken om de PIM-software te wijzigen. “Open source” betekent echter niet dat de PIM-software gratis is! Bekijk het artikel ‘Open source PIM-software is geen gratis PIM-software’ hier. De belangrijkste voor- en nadelen van de twee types software hangen grotendeels af van uw technische expertise en beschikbare middelen om de software te parametreren, te onderhouden en bij te werken.

illustratie van licentie als slot op scherm

Commerciële licentieovereenkomst

Hierbij is het belangrijk om te weten hoeveel gebruikers toegestaan worden binnen de basislicentie bijv. en welke modules inbegrepen zijn. Wordt de licentie eenmalig betaald met een jaarlijkse maintenance fee of maandelijks in een SaaS model? Deze overwegingen kunnen een impact hebben op de totale kost van de oplossing.
illustratie van schaalbaarheid - een scherm dat groter wordt

Schaalbaarheid

Bekijk hoe flexibel de leverancier kan bijgestuurd worden op basis van uw specifieke eisen. Kan de roadmap van de software mede volgens úw specifieke wenslijst bepaald worden?
illustratie van integratie met andere systemen ahv puzzlestuk dat bij de rest van puzzle komt

Integratie binnen uw ICT-omgeving

De integratie met de eigen strategische ICT infrastructuur en voorkeuren is uiteraard van cruciaal belang. Bestaan er connectoren of API’s om de oplossing met uw ERP en CRM systeem te koppelen? Is een volledige integratie met uw ERP-systeem gewenst of is een koppeling met ERP de slimmere keuze? Lees hier meer over de koppeling van PIM met ERP.

De inhoudelijke kenmerken van een PIM-systeem

illustratie van eerste stap naar productinformatie beheer - data verzamelen

Informatie verzamelen

Bestaan er connectoren om informatie uit verschillende bronnen te importeren? XLS en ERP zijn vanzelfsprekend, maar hoe zit het bijv. met het importeren van ETIM-geclassificeerde productinformatie in BMEcat formaat? Op basis van een mapping van uw bronnen voor productinformatie kunt u nagaan welke kenmerken nodig zijn voor het verzamelen van de data in het PIM-systeem.
illustratie van tweede stap naar productinformatie beheer - data organiseren

Informatie beheren en organiseren

Een vaste of flexibele boomstructuur voor uw productgamma’s opstellen, velden definiëren voor uw productgegevens, classificaties zoals ETIM hanteren, complexe tabellen opstellen… Dit zijn allemaal onderdelen van informatiebeheer die naargelang de kenmerken van het PIM-systeem al dan niet zullen ondersteund worden.
illustratie van derde stap naar productinformatie beheer - data verrijken

Informatie verrijken

Hoe worden vertalingen beheerd? Is een geïntegreerd DAM-systeem aanwezig of wordt er gekozen voor een koppeling met een extern DAM-systeem? Hoe worden relaties tussen producten en accessoires binnen hetzelfde of verschillende projecten beheerd? Deze zijn 3 belangrijke kenmerken voor het verrijken van productinformatie in het PIM-systeem.
illustratie van workflow voor productinformatie beheer

Workflow

Sommige PIM-systemen gaan heel ver in het uittekenen van workflows en audit-flows rond productinformatie. Deze zorgen voor de kwaliteit en volledigheid van de informatie, met de nodige goedkeuringsmechanismen. Voor veel bedrijven is een eenvoudig, op status gebaseerd proces, gecombineerd met een dashboard, een doeltreffende workflow-oplossing.
illustratie van laatste stap in productinformatie beheer - data publiceren

Informatie publiceren via verschillende kanalen

Eens de informatie verzameld, georganiseerd, verrijkt en goedgekeurd is, kunnen online en offline publicaties vanuit het PIM-systeem aangestuurd worden. Belangrijke kenmerken hieromtrent zijn de schaalbaarheid en het model dat de leverancier hanteert: welke kosten worden aanrekent voor de publicatie van de productinformatie? Wordt er een éénmalige licentieprijs betaald voor een publicatie-plugin of worden kosten per publicatiekanaal of een prijs per pagina aangerekend? Deze overwegingen kunnen een zwaar impact hebben op de uiteindelijke totaalprijs van de oplossing.

Benieuwd naar de kenmerken van xCS.content?

illustratie van iemand die productinformatie op schermen beheert als inleiding tot xCS.content product information management